Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı

Türk Katılım Reasürans, kuruluşundan itibaren "global bir marka" olma vizyonu ortaya koymuştur.

Değerli paydaşlarımız,

Katılım sigortacılığının katılım finans enstrümanları ile eş zamanlı olarak büyük bir potansiyele sahip olması, kamu otoritesinin iradesi ve destekleri ile sigorta sektörü içindeki payının yıllar itibarıyla artış göstermesi beklenmektedir. 

2021 yılı sonunda Türkiye’ye özgü, yenilikçi, tutarlı ve kolay uygulanabilir bir mevzuat altyapısı oluşturarak katılım sigortacılığı ve emeklilik uygulamalarının önümüzdeki dönem süratle büyüyebileceği bir zemin oluşturulmuştur. Bu karar doğrultusunda 2022’de sektöre en az 2-3 yeni şirketin girmesi, yaratılan bu ivmeyle katılım sigortalarının hızla büyümesi beklenmektedir.

Dünyaya baktığımızda özellikle Orta Doğu ülkelerinde retekâfül (katılım reasüransı) hizmeti vermeye başlayan, sonradan kapanan Cidde merkezli IIRCO şirketi ve Tunus’ta hem konvansiyonel sigortalama hem retekâfül hizmetleri sunan Best Re gibi şirketler kurulduğunu görmekteyiz. Sonraları Asean ülkeleri olarak bilinen ülkelerden Malezya, Brunei ve Endonezya ortak bir retekâfül havuzu oluşturmuş, sektördeki retekâfül ihtiyacını azaltmayı amaçlamıştır.

Ülkemizde ise bugüne dek bir katılım reasüransı şirketinin bulunmaması nedeniyle, katılım sigortacılığı sektöründeki şirketleri reasürans koruması ihtiyacının büyük bir kısmını yurt dışından sağlamak durumunda kalmıştır.

Ülkemizde katılım sigortacılığının reasürans ihtiyacını katılım anlayışıyla karşılayan bir şirkete ihtiyaç ortaya çıkarmıştır.

Türkiye’nin ilk katılım reasürans şirketi olan Türk Katılım Reasürans, hızla büyüyen Türk katılım bankacılığı ve katılım sigortacılığı sektörlerinin ihtiyaçlarına yanıt vermek amacıyla 8 Eylül 2021 tarihinde kurulmuştur.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından hazırlanan, Katılım Esasları Çerçevesinde Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik kapsamında katılım esasları çerçevesinde faaliyet gösteren sigorta şirketleri, yine katılım esasları doğrultusunda faaliyet gösteren şirketler ile çalışmak durumundadır. Bu bakımdan, katılım sigorta şirketlerinin reasürans ihtiyaçları konusunda ilk adresleri Türk Katılım Reasürans olacaktır.

Türk katılım sigortası şirketlerinin yanı sıra dünyaya da hizmet vermeyi planlayan Türk Katılım Reasürans, Türkiye’nin İslami finansın merkezi olma hedefi doğrultusunda stratejik bir görev üstlenmiştir. 

Türk Katılım Reasürans, sorumluluğunun bilinciyle, ana sermayedarı olan Türk Reasürans’tan aldığı güçle bu hedefler doğrultusunda harekete geçmiştir. Kuruluşunun hemen ardından Danışma Komitesi ve Katılım Uyum Birimi’ni oluşturmuş, iç sistemler, finans, fon yönetimi gibi uygulamaları katılım esaslarına uygun hale getirerek 2022 yılından itibaren faaliyete hazır hale gelmiştir.

Bu süreçte alanında uzman ve dinamik bir ekip kurulmuş, bilgi teknolojileri alanında yapay zekâ ve dijitalleşmeye yönelik ciddi yatırımlar gerçekleştirilmiştir.

Önümüzdeki süreçte bize düşen görev, daha önce sigorta sistemine katılamamış kesimlere katılım sigortacılığı çalışma sistemini ve Teysir Modeli’ni daha iyi anlatarak sektörün büyümesine, buna paralel olarak Türkiye’nin küresel bir finans merkezi haline gelmesine katkıda bulunmaktır.

Karşımızdaki güçlükleri fırsata dönüştürerek hedeflerimize ulaşacağımızdan hiç kuşkum yok. Türkiye’nin ilk güçlü katılım reasürans şirketi olarak ülkemizin risklerini etkin bir şekilde yönetirken, global bir katılım reasürans markası olarak da “güvence ihraç eder” konuma gelmek hedefiyle çıktığımız bu yolda, büyük başarılara ulaşacağımızdan eminim.

Bu hedefe inanan ve bu uğurda bizimle birlikte emek veren tüm paydaşlarımıza teşekkürü borç bilirim.

Saygılarımla

Ahmet Genç

Türk Katılım Reasürans A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

 

 

Hakkımızda daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var? Hemen bize ulaşın.