İnsan Kaynakları Uygulamalarımız

Türk Katılım Reasürans, sigorta sektöründe öncü, global ölçekte bir marka olma vizyonu doğrultusunda, insan kaynakları uygulamalarıyla yüksek katma değer yaratmayı ve sürdürülebilir bir gelişim alanı sağlamayı hedeflemektedir.

Bu doğrultuda insan kaynakları uygulamaları, sektöründe fark yaratan, pozitif iş sonuçları üreten, etkin insan kaynakları yaklaşımı ile geliştirilmekte, farklı donanım ve yetkinliklere sahip nitelikli çalışanları kapsayacak şekilde oluşturulmaktadır. Şirket’in öncelikli hedeflerinden biri, çalışanların yüksek katma değer yaratarak sigortacılık sektörünün geleceğine katkı sağladığı, yenilikçi bir takım olmaktır.

Şirket, çalışanlarının yeteneklerini ve potansiyellerini, en üst seviyede gösterebilecekleri yetkinlik ve iş değerleri modellerini tanımlamakta ve uygulamaktadır. Çalışanların gelişim alanlarını desteklemek ve kariyer süreçlerine katkı sağlamak amacıyla, insan kaynaklarının güncel uygulamalarına paralel olarak adil ve şeffaf süreçler yürütülmekte, çalışan haklarının geliştirilmesine önem gösterilmektedir. Ayrıca çalışanların uzmanlık alanlarını destekleyecek eğitim stratejileri geliştirilmekte ve uygulanmaktadır. Şirket, sektörün ihtiyaç duyduğu profesyonelleri ve geleceğin yöneticilerini yetiştirmek amacıyla teknik reasürans odaklı eğitimler vermektedir.

Hakkımızda daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var? Hemen bize ulaşın.